Available courses

Kurs "Bezpieczeństwo w sieci" to otwarte szkolenie z zakresu bezpiecznego korzystania z internetukomputerów i smartfonów.

Kurs skierowany jest dla uczniów i rodziców oraz nauczycieli i pracowników Samochodówki.

W dziale znajdują się materiały dydaktyczne z jednostki modułowej Drukowanie 3D modułu Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych  prowadzonych w formie e-learningowej.  

Życzę owocnej nauki, Aleksandra.